Sosyal Medya

Sözleşmeli personele kadro şartları açıklandı!

Sözleşmeli personele kadro şartları açıklandı!... Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrasında sözleşmeli personelin kadroya geçmesiyle ilgili müjdeyi vermişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan konuyla ilgili olarak ayrıntılar geldi.


 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan, sözleşmeli personelin memur kadrolarına atanmalarına ilişkin yapılan açıklamada "Kamudaki yaklaşık 520 bin sözleşmeli personelden 424 bininin memur kadrolarına atanabilmesine imkan sağlanmaktadır." ifadeleri yer aldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden; kısmi zamanlı ve proje bazlı çalışanlar, yabancı uyruklular, askeri personel, akademik personel, KİT personeli, sanatçılar, meclis danışmanları, Sağlık Bakanlığı yöneticileri ile personelinin tamamı sözleşmeli olan kurumlarda çalışanlar kadroya geçiş kapsamı dışında kalacaktır. Kamudaki yaklaşık 520 bin sözleşmeli personelden 424 bininin memur kadrolarına atanabilmesine imkan sağlanmaktadır." ifadelerine yer verildi.

BAKANLIK TARAFINDAN YAYIMLANAN AÇIKLAMA ŞÖYLE


Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 28/11/2022 tarihli Kabine Toplantısı sonrasında sözleşmeli personelin memur kadrolarına atanmalarına ilişkin açıklama yapmıştır. Yapılan açıklamaya ilişkin detaylara aşağıda yer verilmiştir.


Bu çerçevede yapılacak düzenleme ile;


A) Halihazırda görevde bulunan sözleşmeli personel bakımından;


1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamındaki (4/C’den 4/B’ye geçenler dâhil) ve bazı kurumsal sözleşmeli personel ile mahalli idarelerde görev yapan yaklaşık 197 bin sözleşmeli personelin süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilmesi,


2- Sayıları yaklaşık 227 bin olan ve 3+1 modeline göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler, sağlık personeli ve din görevlilerinin de süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilmesi,3- Kapsama giren sözleşmeli personelin isteğe bağlı olarak kadroya geçebilmesi,4- Kadroya geçmek istemeyenlerin haklarının görevleri sona erene kadar şahsa bağlı olarak korunması,


5- 4 yıldan daha az hizmeti bulunanların bu süreyi doldurduktan sonra kurum içi veya kurumlar arası naklinin yapılabilmesi,


6- Mahalli idarelerde aynı şartlarda kadroya geçirilen sözleşmeli personelin sadece mahalli idareler arasında yer değiştirebilmesi, öngörülmektedir.


Bu kapsamda, kamudaki yaklaşık 520 bin sözleşmeli personelden 424 bininin memur kadrolarına atanabilmesine imkân sağlanmaktadır.


Sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden; kısmi zamanlı ve proje bazlı çalışanlar, yabancı uyruklular, askeri personel, akademik personel, KİT personeli, sanatçılar, meclis danışmanları, Sağlık Bakanlığı yöneticileri ile personelinin tamamı sözleşmeli olan kurumlarda çalışanlar kadroya geçiş kapsamı dışında kalacaktır.


B) Yeni istihdam edilecek sözleşmeli personel bakımından;


1- 657 sayılı Kanunun 4/B maddesinin sözleşmeli istihdamın temel dayanağı haline getirilerek mevzuat karmaşasının giderilmesi,


2- Kamuya giren sözleşmeli personelin 3 yıl sözleşmeli olarak görev yaptıktan sonra memur kadrolarına atanması, atandıktan sonra da 1 yıl süreyle kurum içi veya kurumlar arası naklinin yapılamaması,öngörülmektedir.